-Informace o nás

Lékař:    MUDr. Milan Four

               -  promoce na  LF UK Plzeň  1993
              - 1993-1994     Mikrobiologie Plzeň
              - 1994-2005     Gyn.-por. oddělení  nemocnice Strakonice

              -  od r. 2005      soukromá ordinace Nýřany

          - od r. 2005   smluvní lékař na gynekologicko - porodnickém oddělení nemocnice Stod    

 

Členství  :    sekce  -  ambulantní gynekologie

                               -   ultrazvuková sekce

                               -   urogynekologie

                              -    dětská  gynekologie

                              -    endoskopie - laparoskopie 

 

Sestra :  Libuše Šimanová

 

         -   diplomovaná  všeobecná sestra

         -   FN Plzeň -  dětská klinika

         -   ÚSP Zbůch   do r. 2012    

         -   soukromá gyn.ordinace Nýřany od r. 2012

 

Služby:   - diagnostika a léčba gynekologických onemocnění
                - preventivní gynekologické prohlídky
                - ultrazvukové vyšetření gynekologické
                - poradna pro těhotné
                - ultrazvukové vyšetření těhotných

                - dětská gynekologie   
                - antikoncepční poradna
                - poradna po ženy  v klimaktériu- přechodu
                - poradna pro ženy s močovou inkontinencí
                - péče o neplodné páry, spolupráce  s IVF centry
                - malé ambulantní operační zákroky
                - operační léčba
                - očkování proti rakovině děložního čípku


        plánované  velké  operace po domluvě lze provést  v nemocnici Stod

 

Vybavení:       - barevný digitální ultrazvuk s abdominální + vag.sondou - Samsung UGEO H 60
                    - kardiotokograf  CADENCE 2. / vyšetření těhotných - hodnocení stavu plodu /
                    -Gyn.vyš.automatické  křeslo GRACIE + FULL HD Kolposkop / FULL HD Monitor fy BORCAD

                     - analyzátor moči LAURA SMART / reflexní reflektační  fotometr /

                     - pulsní oxymetr  GERATHERM

                   - set na stanovení přítomnosti krve ve stolici / při absenci  vyš.u praktického lékaře/
                   - odběr krve v ordinaci kdykoli, včetně vyš.genetických testů /trombofilní stavy/
                   - spolupráce s certifikovanými laboratořemi / AESKULAB,SYNLAB,BIOLAB , AGEL, GHC Praha ,Bioptická labor.Plzeň, FN Plzeň,Privamed.../

 

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY - NEHRAZENÉ POJIŠŤOVNOU :

-komplexní vyšetření nepojištěných pacientek , vč. sono vyšetření        1000,-

-výpis z dokumentace na žádost pacientky                                              150,-

-snímek z USG                                                                                           50,-

-záznam sono vyšetření  /  flash disk,DVD /                                             200,--

-kompletní vyšetření před  /mini/interrupcí                                        1000,-

-potvrzení pro účely  komerčních pojišťoven / živ.pojistky etc.../       300,-

-aplikace vakcín                                                                                 200,-

-administrativní  úkon / např. " lístek na peníze " při PN                      30,-

po:  7,30 - 15,30

út7,30 - 15,30   -  těhotenská poradna

st7,30 - 15,30

čt7,00 - 12,00  - klinický  den / operace /  nemocnice Stod       14,00 - 18,00 ordinace Nýřany      

pá : 7,30 - 14,30