Od července 2019 máme v provozu moderní vyšetřovací křeslo firmy BORCAD - jedná se  o  nejmodernější typ křesla  s plně automatickým uložením pacientky do vyšetřovací  polohy  . 

 

Od  srpna  2018  máme  v provozu novou klimatizaci   ve všech  prostorech ordinace , která  jistě  všem  zpříjemní  návštěvu naší ordinace v  letním období. 

 

Od 25.5.2018  platí nařízení EU o ochraně os. údajů - GDPR  -  info viz níže :
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracovánípokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. ………………...možno doplnit dle specifických situací např. při pořizování kamerového záznamu. 
 
V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.
 
 
Od   1.11.2017  vystavujeme  již jen elektronické recepty -  které lze  odeslat  přímo  formou  SMS na   mobilní   telefony   či  na e-mailovou adresu . Ve vlastním   zájmu  aktualizujte  prosím  kontakty .
 
 
-  telefonické sdělování výsledků  vyšetření / cytologie,krevní odběry,kultivace atd./
    každý den  od  13,00 - 15,00 na výše  uvedených číslech
 
-    každý den  od  7.30  do  8,30 hodin  rezervace  pro AKUTNÍ PŘÍPADY - v zájmu  dalšího
    časového objednání a ošetření  předem objednaných pacientek 
 
- vyšetření  nezletilých     - do 18 let : se  souhlasem  zákonného zástupce - tzn.na 1.vyšetření / registrace/ je nutná přítomnost zákonného zástupce

- vakcinace anti HPV  / prevence rakoviny děl.čípku / - GARDASIL ,SILGARD,CERVARIX - vždy po předchozí domluvě k nutnosti objednání vakcíny

- odběry cytologie metodou  LBC / odběr zvyšující záchyt patologických buněk  v porovnání s normálním odběrem + ev. rozlišení  typů  virů  HPV - které jsou příčinou  nádor. onem. čípku /  !

 

 

 

NOVÉ PACIENTKY  : 

 

Stále přijímáme nové pacientky  - objednání a informace na výše uvedených kontaktech či osobně v ordinaci 

 

 

Stejně jako v předchozím roce je i nyní v rámci těhotenské poradny možno využít " nadstandardní těhotenský balíček "  -   ultrazvukové vyšetření miminka při každé kontrole , biometrie plodu /  váha , míra /  ev. stanovení pohlaví miminka , fotodokumentace  v rámci "balíčku " zdarma /   bližší info u sestry či lékaře osobně /