Vzhledem k téměř naplněné kapacitě ordinace, našim možnostem  a v zájmu  spokojenosti  Vás, našich  pacientek, prosíme o dodržování  následujícího:
 
-  telefonické sdělování výsledků  vyšetření / cytologie,krevní odběry,kultivace atd./
    každý den  od  13,00 - 15,00 na výše  uvedených číslech
 
-  objednávání  k vyšetření  telefonicky  taktéž  v uvedených hodinách, t.j.  13,00-15,00
 
-  recepty na zavedenou  léčbu prosím  telefonicky  objednat  nejlépe den
   před vyzvednutím
v ordinaci  /  např.předpis antikoncepce /
 
-  od  1.11.2014 budeme  rezervovat  každý den  od  7.25  do  8,00 hodin pro AKUTNÍ PŘÍPADY - v zájmu  dalšího
    časového objednání a ošetření  předem objednaných pacientek 
 
 

 

Od 1.4.2012 na základě změn zákona o zdravotních službách:

- vyšetření  nezletilých     - do 18 let : se  souhlasem  zákonného zástupce - tzn.na 1.vyšetření / registrace/ je nutná přítomnost zákonného zástupce

- invazivní výkony vždy s podepsaným informovaným  souhlasem /,nitroděložní tělíska,piercing..../

- vakcinace anti HPV  / prevence rakoviny děl.čípku / - SILGARD,CERVARIX - vždy po předchozí domluvě

- odběry cytologie metodou  LBC / novinka zvyšující záchyt patologických buněk  v porovnání s normálním odběrem /

 

 

Dosud neomezujeme příjímání  nových pacientek

Pokud se k nám budete chtít zaregistrovat, je vhodné předchozí telefonické objednání / kontakty viz výše

  / ev.osobní objednání v ordinaci.

Není nutný žádný výpis ze zdravotní dokumentace  od předchozího  registrujícího gynekologa - výpis si vyžádáme my.